Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
22.08.2023 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 22.08.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2023 Ikon for filtype pdfFRIVILLIGSTRATEGI 2023-2027 Vis (1)
22/2023 Ikon for filtype pdfELDREDAGEN 2023 - VIDERE BEHANDLING Vis (2)
23/2023 Ikon for filtype pdfPOLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2023 -2027 Vis (3) Vis (5)
24/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Vis (2) Vis (5)
25/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023 -2027RIODEN 2023-2027 Vis (3) Vis (5)
26/2023 Ikon for filtype pdfTILBAKEFØRING AV HDO-PLASSER TIL SYKEHJEMSPLASSER Vis (1) Vis (1)
27/2023 Ikon for filtype pdfORIENTERINGER, DRØFTINGER, REFERATER OG NYE SAKER REF 22.08.2023