Sakkyndig nemnd
01.10.2021 kl. 09:00 - 00:00
epost

Møtedokument
KALGE PÅ EIENDOMSSKATT - EPOST FRA SAKSBEHANDLER OM MØTEFORM
SAKSLISTE - MØTE I SAKKYNDIG NEMND DEN 01.10.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2021 KLAGE - EIENDOMSSKATT