Valgnemnda
20.05.2020 kl. 13:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I VALGNEMNDA DEN 20.05.2020
SAKSLISTE - MØTE I VALGNEMNDA DEN 20.05.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGNEMNDA DEN 20.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ANNE SYNNØVE ØSTENSEN Vis