Tilbake til Formannskapet

Karoline Svendsen Jordet

Postnr/sted:
Telefon:
Epost:Karoline.Svendsen.Jordet@gausdal.politikerportal.no

Medlem i følgende utvalg