Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Politisk arbeidsgruppe for inbyggerdialog

NavnFunksjonRepresenterer
Anette Musdalslien Leder Senterpartiet
Heidi Kristiansen Medlem Arbeiderpartiet
Karsten Vedel Johansen Medlem Miljøpartiet De Grønne
Paul Kristian Lillelien Medlem Senterpartiet
Stig Audun Melbø Medlem Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre
Viggo Haugen Medlem Bygdalista