Mandag

17.5

  • Appeller ved Forsettunet og Follebutunet
  • Korps i hagen

Tirsdag

18.5

 

Onsdag

19.5

  • Formannskapsmøte

Torsdag

20.5

  • Møte i Lågenrådet
  • Møte med Statsforvalteren om kommuneøkonomi og Covid-19
  • Generalforsamling og eiermøte Østnorsk filmsenter AS

Fredag

21.5

  • Styringsgruppemøte "Krafttak for grønn vekst"
  • Årsmøte Skeikampen Pluss