Nasjonalparkkommune

Hjemmesykepleie

Nyheter og kunngjøringer – Hjemmesykepleie ikon

Multidose

Medisinering i hjemmet

Gausdal kommune har inngått ny apotekavtale gjeldende fra 01.01.2012. Denne avtalen for Lillehammer, Øyer og Gausdal innebærer av pleie- og omsorgstjenesten er forpliktet til å bruke Apotek 1 ved levering av tjenester.
2012-09-25
Follebu omsorgssenter

Follebu omsorgssenter

I Follebu er det 25 omsorgsboliger derav 10 enheter i bofellesskap for eldre.
2011-06-24