Nasjonalparkkommune

Hjemmesykepleie

Nyheter og kunngjøringer – Hjemmesykepleie ikon

Brede på sykkeltur

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ansvarlig for søknadsbehandling og tjenestetildeling. Helse – og omsorgstjenester ytes av forskjellige enheter i kommunen. Tildelingskontoret og tjenesteenhetene har som mål å utvikle et godt og effektivt samarbeid som bidrar til at kommunens innbyggere får et helhetlig og tilpasset tjenestetilbud. Kontoret er logalisert i kommunehuset på Segalstad Bru.

2017-11-15
Multidose

Medisinering i hjemmet

Gausdal kommune har inngått ny apotekavtale gjeldende fra 01.01.2012. Denne avtalen for Lillehammer, Øyer og Gausdal innebærer av pleie- og omsorgstjenesten er forpliktet til å bruke Apotek 1 ved levering av tjenester.
2012-09-25
Follebu omsorgssenter

Follebutunet

I Follebu er det 25 omsorgsboliger derav 10 enheter i bofellesskap for eldre.
2011-06-24
Forset omsorgssenter

Forsettunet

2011-06-24