Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmesykepleie

Nyheter og kunngjøringer – Hjemmesykepleie ikon

Illustrasjon_omsorg

Hjemmetjenesten

Velkommen til hjemmetjenesten i Gausdal.

 

Hjemmetjenesten i Gausdal har lokaler i Forset og består av

  • Bofellesskap Forset
  • Bofellesskap Follebu
  • Hjemmesykepleien
  • Hjemmehjelp (Praktisk bistand)
  • Dagsro - Dagsenter for personer med demens
  • Personlig Assistent
  • Kreftkontakt
  • Hverdagsrehabilitering

 

 

2018-04-13

Søke på helse- og omsorgstjenester

Hvis du har behov for å søke om tjenester, så kan du finne søknadsskjema på kommunens nettsider, på servicetorget eller en av våre institusjoner. Om du trenger veiledning når du skal søke, så kan du ta kontakt med oss. Hvis en annen søker for deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg. Fullmakten skal ligge som vedlegg til søknaden.

2017-11-27
Illustrasjon_omsorg

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ansvarlig for behandling av søknader om og tildeling av tjenester. Helse – og omsorgstjenester ytes av forskjellige enheter i kommunen. Vårt felles mål er at kommunens innbyggere får helhetlige og gode tjenester som er tilpasset hver enkelt. Du finner oss i kommunehuset på Segalstad Bru.

2017-11-15
Multidose

Medisinering i hjemmet

Gausdal kommune har inngått ny apotekavtale gjeldende fra 01.01.2012. Denne avtalen for Lillehammer, Øyer og Gausdal innebærer av pleie- og omsorgstjenesten er forpliktet til å bruke Apotek 1 ved levering av tjenester.
2012-09-25
Follebu omsorgssenter

Follebutunet

I Follebu er det 25 omsorgsboliger derav 10 enheter i bofellesskap for eldre.
2011-06-24
Forset omsorgssenter

Forsettunet

2011-06-24