Nasjonalparkkommune

Økonomiske ytelser

Kommunen forvalter økonomiske ytelser knyttet til blant annet livsopphold, bolig, arbeid og opplæring. Disse individuelle ytelsene er en viktig del av våre velferdsordninger. Ytelser etter folketrygdloven omtales ikke her.


Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner