Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem

Nyheter og kunngjøringer – Sykehjem ikon

sykehjemslegen

Sykehjemlege

2017-12-07

Søke på helse- og omsorgstjenester

Hvis du har behov for å søke om tjenester, så kan du finne søknadsskjema på kommunens nettsider, på servicetorget eller en av våre institusjoner. Om du trenger veiledning når du skal søke, så kan du ta kontakt med oss. Hvis en annen søker for deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg. Fullmakten skal ligge som vedlegg til søknaden.

2017-11-27
Illustrasjon_omsorg

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ansvarlig for behandling av søknader om og tildeling av tjenester. Helse – og omsorgstjenester ytes av forskjellige enheter i kommunen. Vårt felles mål er at kommunens innbyggere får helhetlige og gode tjenester som er tilpasset hver enkelt. Du finner oss i kommunehuset på Segalstad Bru.

2017-11-15
Follebutunet 012

Follebutunet

2017-07-06
Forsettunet 01

Forsettunet

Om Forsettunet

2017-06-28

Målsettinger og inntakskriterier

Nedenfor finner du målsettinger og inntakskriterier for Forset omsorgssenter.
2012-06-12
Follebu omsorgssenter

Follebutunet

I Follebu er det 25 omsorgsboliger derav 10 enheter i bofellesskap for eldre.
2011-06-24
Forset omsorgssenter

Forsettunet

2011-06-24