Nasjonalparkkommune

Sykehjem

Nyheter og kunngjøringer – Sykehjem ikon

Brede på sykkeltur

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ansvarlig for søknadsbehandling og tjenestetildeling. Helse – og omsorgstjenester ytes av forskjellige enheter i kommunen. Tildelingskontoret og tjenesteenhetene har som mål å utvikle et godt og effektivt samarbeid som bidrar til at kommunens innbyggere får et helhetlig og tilpasset tjenestetilbud. Kontoret er logalisert i kommunehuset på Segalstad Bru.

2017-11-15
Follebutunet 012

Follebutunet

2017-07-06
Forsettunet 01

Forsettunet

Om Forsettunet

2017-06-28

Målsettinger og inntakskriterier

Nedenfor finner du målsettinger og inntakskriterier for Forset omsorgssenter.
2012-06-12
Follebu omsorgssenter

Follebutunet

I Follebu er det 25 omsorgsboliger derav 10 enheter i bofellesskap for eldre.
2011-06-24
Forset omsorgssenter

Forsettunet

2011-06-24