Gausdal Arena er et flerbrukshus - et samarbeid mellom Gausdal kommune og Oppland Fylkeskommune - som huser Gausdal videregående skole, biblioteket, flerbrukshall, Gausdal kulturskole, Frivilligsentralen og Ungdomsklubben. Biblioteket fungerer både som folkebibliotek og skolebibliotek for GVS.

Flerbrukshallen inneholder:

  • Styrkerom
  • Spinningrom
  • Skumgrop
  • Dansesal
  • Klubbrom
  • 4 garderober
  • 6 instruktørgarderober

Selve flerbrukshallen er merket for håndball, minihåndball, basket, volleyball, badminton, tennis og innebandy.

Syklene i spinningrommet eies av Friskis og Svettis.

 

Utleie av styrkerom og hallene, høst 2020

  • Hallene er åpent for normal drift, men alle må følge alminnelige smittevernregler (spriting av utstyr etter bruk, avstander, håndhygiene osv.). De forskjellige idrettene sine veiledere skal også følges.
  • Styrkerommet er også åpent under forutsetning av at smittevernveileder følges. (Se råd fra FHI). Brukere må blant annet sprite apparater og manualer etter bruk.

Det gjøres oppmerksom på at idrettshallene kan bli stengt hvis smittesituasjonen endrer seg.

Les mer om Folkehelseinstituttets råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter.