Formannskapet
10.02.2021 kl. 09:00 - 00:00
Digitaltmøte på Teams

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.02.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.02.2021
KORONA SITUASJON KOMMUNEDIREKTØRENS PRESENTASJON
RETAKSERING AV EIENDOMSSKATT
FORELØPIGE REGNSKAPSTALL 2020
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2021 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 10.02.2021 Vis (2) Vis
6/2021 HØRINGSINNSPILL TIL STORTINGETS HELSE- OG OMSORGSKOMITE OM GRANHEIM LUNGESYKEHUS Vis
7/2021 KS DEBATTHEFTE 2021 Vis (1) Vis
8/2021 EIERSKAPSMELDING 2020-2024, OG EIERMELDING 2020 Vis (2) Vis
9/2021 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - SLUTTBEHANDLING Vis (10) Vis Vis (11)
10/2021 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL UTVIKLING AV NÆRINGSVIRKSOMHET - MAGNUS AASEN AS Vis
11/2021 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - OPPSTART MED MELKEGEITER OG GARDSYSTERI Vis
12/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - CLEAN-IT RENHOLD ALENDAR Vis
13/2021 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL MED INNTIL 4,7% VOLUMPROSENT ALKOHOL Vis (7) Vis
14/2021 EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL KOMMUNE Vis