Formannskapet
10.02.2021 kl. 09:00 - 00:00
Digitaltmøte på Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.02.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.02.2021
Ikon for filtype pdfKORONA SITUASJON KOMMUNEDIREKTØRENS PRESENTASJON
Ikon for filtype pdfRETAKSERING AV EIENDOMSSKATT
Ikon for filtype pdfFORELØPIGE REGNSKAPSTALL 2020
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 10.02.2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
6/2021 Ikon for filtype pdfHØRINGSINNSPILL TIL STORTINGETS HELSE- OG OMSORGSKOMITE OM GRANHEIM LUNGESYKEHUS Ikon for filtype pdfVis
7/2021 Ikon for filtype pdfKS DEBATTHEFTE 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
8/2021 Ikon for filtype pdfEIERSKAPSMELDING 2020-2024, OG EIERMELDING 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
9/2021 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - SLUTTBEHANDLING Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (11)
10/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL UTVIKLING AV NÆRINGSVIRKSOMHET - MAGNUS AASEN AS Ikon for filtype pdfVis
11/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - OPPSTART MED MELKEGEITER OG GARDSYSTERI Ikon for filtype pdfVis
12/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - CLEAN-IT RENHOLD ALENDAR Ikon for filtype pdfVis
13/2021 Ikon for filtype pdfSALGSBEVILLING FOR ALKOHOL MED INNTIL 4,7% VOLUMPROSENT ALKOHOL Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
14/2021 Ikon for filtype pdfEKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis