Kommunestyret
14.12.2023 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.12.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.12.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON IFM HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN KOMMUNESTYRET 1412
Ikon for filtype pdfKUNNSKAPSGRUNNLAG FOLKEHELSE PRESENTASJON KOMMUNESTYRET 14.12.23.PDF
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.12.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
108/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 14.12.2023 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
109/2023 Ikon for filtype pdfOM "KAFÈLOKALENE" I KOMMUNEHUSET Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
110/2023 Ikon for filtype pdfVIDEREFØRING AV PARTNERSKAPSAVTALE MED SKEIKAMPEN PLUS BA FOR PERIODEN 2024-2026 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
111/2023 Ikon for filtype pdfPARTNERSKAPSAVTALER OM LØYPEKJØRING I VESTRE GAUSDAL 2024-2026 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
112/2023 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE - MINDRE ENDRING GNR. 180 BNR. 1 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
113/2023 Ikon for filtype pdfEIENDOMSSKATT - SVAR PÅ SIVILOMBUDETS UTTALELSE OM KOMMUNENS OMTAKSERING I 2021. Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
114/2023 Ikon for filtype pdfKARTLEGGING AV AREALER FOR BOLIGBYGGING Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
115/2023 Ikon for filtype pdfBOSETTING AV FLYKTNINGER 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
116/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV VANNGEBYR 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
117/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV AVLØPSGEBYR 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
118/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
119/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
120/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV SLAMGEBYR 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
121/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2024 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
122/2023 Ikon for filtype pdfHANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2024-2027 SAMT BUDSJETT 2024 Vis (16) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
123/2023 Ikon for filtype pdfJUSTERINGER AV BUDSJETTET FOR 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
124/2023 Ikon for filtype pdfKUNNSKAPSGRUNNLAG FOLKEHELSE 2023-27 (OVERSIKT OVER HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER) Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
125/2023 Ikon for filtype pdfSØKNADER OM SPILLEMIDLER MED TILDELING I 2024 - PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
126/2023 Ikon for filtype pdfOPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2023 - 2027 Ikon for filtype pdfVis
127/2023 Ikon for filtype pdfÅRS- OG MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis