Kommunestyret
26.09.2019 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.09.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.09.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.09.2019
KST 20190926 - R NORENG GRUNNGITTE SPØRSMÅL DATERT 20190912
HELSE OG MESTRING 2019-09-26-KOMMUNESTYRET

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
75/2019 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 26.09.2019 Vis (2) Vis
76/2019 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08 2019 Vis (1) Vis Vis (3)
77/2019 SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY LØYPEMASKIN - STI- OG LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD Vis (1) Vis Vis (1)
78/2019 NY BEHANDLING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDET LEKE- OG OPPHOLDSAREAL, BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE Vis (1) Vis Vis (3)
79/2019 UTREDNING: LØSNING AV FREMTIDIGE KAPASITETSUTFORDRINGER VED FOLLEBU SKOLE Vis Vis (2)
80/2019 BREDBÅNDSFOND - ETABLERING AV KOMMUNALT TILSKUDD FOR UTBYGGING AV BREDBÅND Vis (1) Vis Vis (1)
81/2019 INNKJØPSSTRATEGI GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
82/2019 HANDLINGSPLAN TIL STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (3) Vis Vis (4)
83/2019 UTBYGGINGSAVTALE AUSTLID SETER Vis (1) Vis Vis (1)
84/2019 DETALJREGULERING FOR VESLESETERVEGEN 592 - AUSTLID SETER - SLUTTBEHANDLING Vis (4) Vis Vis (2)
85/2019 REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL KOMMUNE Vis (2) Vis (2)
86/2019 HØRING - ENDRINGER I ROVVILTFORVALTNINGEN Vis (1) Vis
87/2019 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.08.19 Vis (1) Vis
88/2019 ETTERGODTGJØRING FOR ORDFØRER Vis