Kommunestyret
29.09.2022 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.09.2022
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
56/2022 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 29.09.2022  ()
57/2022 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - VM I VINTERTRIATLON  () Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
58/2022 DIALOGMØTENE 2022 - OPPSUMMERING  () Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
59/2022 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.04.2022  () Ikon for filtype pdfVis
60/2022 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV VALGDAG(ER), STEMMEKRETSER, STEMMETIDER  () Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
61/2022 INTERKOMMUNALT FACT-TEAM I ORDINÆR DRIFT FRA 2023  () Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
62/2022 SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON FRA VERVET I GAUSDAL FJELLSTYRE FRA 01.09.2022 UT KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 -2023  () Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
63/2022 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV MOTORFERDSELSAKER I GAUSDAL  () Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
64/2022 NY ORGANISERING AV IUA OPPLAND  () Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
65/2022 KARTLEGGING AV AREALER FOR BOLIGBYGGING  () Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
66/2022 HØRING AV REVISJONSDOKUMENT FOR REGULERINGSKONSESJONEN FOR RAUA- OG ROPPAVASSDRAGENE  () Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
67/2022 DETALJREGULERING FOR ROASETER HYTTEOMRÅDE, PLANID 202101 - SLUTTBEHANDLING  () Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
68/2022 UTBYGGINGSAVTALE ROASETER HYTTEOMRÅDE  () Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
69/2022 FESTEAVGIFTER - OPPLYSNINGSVESENETS FOND (OVF)  (Unntatt offentlighet ofl §23)