Planutvalget
13.09.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.09.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2019 REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.09.2019 Vis (3) Vis
42/2019 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 13.09.2019 Vis
43/2019 DETALJREGULERING HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - VARSEL OM OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vis (1) Vis
44/2019 DETALJREGULERING FOR VESLESETERVEGEN 592 - AUSTLID SETER - SLUTTBEHANDLING Vis (4) Vis Vis (1)
45/2019 REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (1)
46/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL LANDING MED HELIKOPTER PÅ SKRUVDALSTJERNET, ESPEDALSVATNET OG ØVRE REINSJØEN Vis
47/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV GRAVEMASKIN I FORBINDELSE MED BYGGING AV NYTT UTHUS VED HYTTE VED KITTILBU Vis (1) Vis
48/2019 G/BNR 65/2 OG 67/6 OLSTADBAKKEN I GAUSDAL - KLAGE PÅ KONSESJONSAVSLAG Vis (4) Vis
49/2019 NINNI OG JENS BUEMANN DE BRESCHE- KLAGE PÅ GITT DISPENSASJON VEDR ATKOMST TIL GARASJE PÅ G/BNR 166/48 MJØLKEVEGEN 72 PÅ SKEI Vis (14) Vis
50/2019 FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, SEPTEMBER 2019 Vis (1) Vis