Kulturskolen har gode muligheter for at elevene skal få spille på mange ulike slagverksinstrumenter. Slagverk/trommer består både av rytmisk og melodisk slagverk. 

Undervisning på Gausdal Arena hver tirsdag. 
 
Lærer: Geir Åge Johnsen