Priser - undervisning og instrumentleie

PRISER per semester 2023
Elevavgift er fastsatt av kommunestyret. Følgende priser gjelder fra 1. januar 2023.
 
Priser finner du også her (link til Framsikt)
 
1638,- for individuell undervisning / 819,- pr. tillegg utvidet time
1178,- for gruppeundervisning/rockeverksted
889,- for dans
 
Søskenmoderasjon
25 % rabatt for individuell undervisning
 
Friplassordning
Ta kontakt for mer informasjon
 
Instrumentleie
Kulturskolen leier ut fioliner og gitarer. Utleiepris er for tiden 400.- pr. semester.
Ta kontakt hvis du vil vite mer om instrumenutleie.
 
Fiolin_23_07.jpg

Læreplaner

Kulturskolen har egne fagplaner som forteller mer om innholdet i hvert tilbud. Ta kontakt med kulturskolen hvis du ønsker mer informasjon om fagene.

Konferansetime

Samarbeid mellom skole og hjem er viktig for elevens utvikling. Hver høst arrangerer kulturskolen åpen uke der foresatte har mulighet til å bli med eleven på timen. Egen informasjon sendes på mail.

Personvernopplysninger til søkere om elevplass

Personopplysningene i denne påmeldingen innsamles frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss disse opplysningene, og kan på enhver tid trekke opplysningene tilbake. Hvis du velger å ikke gis oss dine personopplysninger vil konsekvensen være at din søknad ikke kan behandles. Personopplysningene vil kun bli brukt til behandling av påmelding samt kommunikasjon vedrørende deltagelse i, og eventuell oppkrevning av etterfølgende aktiviteter. Personopplysningene til Den Registrerte lagres så lenge det er behov for å ivareta de ovenfor nevnte formål. Den Registrerte er kjent med at denne kan lese mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.

Samtykke til fotografering/film og lydopptak

Ved påmelding til kulturskolen må du som foresatt gi oss et samtykke til fotografering/film og lydopptak av barnet, og at kulturskolen kan benytte dette i profileringsøyemed. Dette krysser du av for ja/nei ved påmelding.