Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om Frisklivssentraler


Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som Helsedirektoratet anbefaler kommunene å ha. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 260 kommuner hadde etablert en Frisklivssentral i 2017. 

Målgruppen er personer med økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målet er at de som oppsøker en Frisklissentral blir i stand til å fortsette med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud. Brukermedvirkning er viktig for oss i utforming og gjennomføring av tilbudene.

Frisklivssentralene samarbeider med, har oversikt over og leder eventuelt videre til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunene. 

Les mer på Helsedirektoratets sider

Skjema