Svangerskapsomsorg

Svangerskapskontroll med aktuelle tema

Foreldreforberedende kurs 4 ganger pr år. Kursene arrangeres i samarbeid med psykiatrisk sykepleier og helsesøster. Mer info og tidspunkt for kurs annonseres på Gausdal kommunes Facebook- side

Hjemmebesøk etter fødsel

Etterkontroll/etterfødselsamtale

 

Generell informasjon om svangerskap http://helsenorge.no/gravid/

Ammehjelpen http://ammehjelpen.no/

 

Kvinnehelse

Prevensjonsveiledning og innsetting av langtidsvirkende prevensjon (spiral og p-stav)

Celleprøver

Ta kontakt med jordmor for mer informasjon

Hvordan få kontakt med jordmor?

Jordmor jobber 50 % stilling  og er tilstede på kontoret mandag, tirsdag og onsdag.

Ta kontakt på tlf 908 85 651 eller 954 27 971 for timebestilling.

Det er ønskelig at du tar tidlig kontakt ved positiv graviditetstest, gjerne fra uke 6 for samtale rundt livsstil og svangerskap.

Du velger selv om du ønsker å gå til oppfølging hos jordmor eller fastlege. Alle blodprøver må tas hos fastlegen. Friske gravide med normale svangerskap kan ha alle kontroller hos jordmor. Jordmor samarbeider med fastlege og spesialisthelsetjensten og henviser videre, ved behov.

Ta med svangerskapspapirer (helsekort, blodprøvesvar og ultralydpapirer) og urinprøve til hver kontroll.