Formannskapet
26.10.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.10.2022
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.10.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
59/2022 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 26.10.2022 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
60/2022 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
61/2022 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 31.08.2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
62/2022 Ikon for filtype pdfHELSEVAKT RESPONSSENTERTJENESTER - ETABLERING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID Vis (2)
63/2022 Ikon for filtype pdfPLAN FOR KOMMUNENS ARBEID FOR Å FOREBYGGE OMSORGSSVIKT OG ATFERDSPROBLEMER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
64/2022 Ikon for filtype pdfKVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2021/2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
65/2022 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT 2022 FOR BARNEVERNTJENESTEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
66/2022 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV GAUSDAL 2042 Ikon for filtype pdfVis
67/2022 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis