Formannskapet
26.10.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.10.2022
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.10.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
59/2022 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 26.10.2022 Vis (6) Vis
60/2022 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08.2022 Vis (1) Vis Vis (2)
61/2022 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 31.08.2022 Vis (2) Vis
62/2022 HELSEVAKT RESPONSSENTERTJENESTER - ETABLERING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID Vis (2)
63/2022 PLAN FOR KOMMUNENS ARBEID FOR Å FOREBYGGE OMSORGSSVIKT OG ATFERDSPROBLEMER Vis (1) Vis
64/2022 KVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2021/2022 Vis (1) Vis
65/2022 TILSTANDSRAPPORT 2022 FOR BARNEVERNTJENESTEN Vis (1) Vis Vis (2)
66/2022 OPPFØLGING AV GAUSDAL 2042 Vis
67/2022 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis