Det er en fordel å sammenføye eiendommer av flere grunner. Tilleggsarealet blir ikke glemt ved salg,og det gir ryddigere eiendomsstruktur.

Det er noen vilkår som må oppfylles for å kunne slå sammen eiendommer:

  • Eiendommene må grense inntil hverandre
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver(e)
  • Det må ikke være motstridende heftelser (pant) på eiendommene

Rent praktisk foregår sammenslåingen ved at hjemmelshaver fyller ut skjema for krav om sammenslåing.

Utfylt skjema leveres kommunen for behandling. Hvis vilkårene er oppfylt, sender kommunen kravet om sammenføying til tinglysingsmyndigheten. Etter sammenslåingen vil eiendommen ha ett gårds- og bruksnummer  og eventuell heftelse vil gjelde hele eiendommen. Sammenslåing er gratis å tinglyse, men vi tar gebyr for utsteding av nytt matrikkelbrev.