For tiltak av mindre omfang (tilbygg, garasje, støttemur o.s.v.) vil det være tilstrekkelig å ta ut en kartskisse fra kommunens kartløsning, og markere tiltaket i kartet.
Egnet målestokk kan være 1:500 (1 cm i kartet er 5 meter i terrenget) eller større.

Hvis det søkes om endringer av eiendom, grensejustering og lignende vil kart fra kommunens kartløsning også være egnet.

Ved bygging av nye boliger, eller flermannsboliger, stilles det større krav til situasjonsplanen. Mer info om slike situasjonsplaner finner du i denne veilederen.