Det er dermed IMDis ansvar å tildele bostedskommune til flyktningene som kommer til Norge. Deretter får kommunen beskjed om hvem vi skal bosette i løpet av året. 

Flyktningtjenesten får ansvar for å skaffe bolig, økonomisk støtte, eventuelt introduksjonsprogram og veiledning og praktisk hjelp som bidrar til at de finner seg til rette i kommunen. 

Primært bosettes flyktninger i nærheten av bussholdeplasser av praktiske årsaker, da introduksjonsprogrammets undervisning gis ved Lillehammer Læringssenter.