Forebyggende og helsefremmende ungdomsarbeid

I Gausdal har vi en egn modell der vi jobber med forebyggende og helsefremmede ungdomsarbeid. Les mer om dette her. 

Annerledesdagen

Annerledesdagen er en aktivitetsdag for 10.klasse i Gausdal. Hele trinnet blir invitert til kommunehuset for å bli litt bedre kjent med kommunen sin og noe av tjenestetilbudet. Denne dagen får lærerne tid til å gjøre noe annet, da ansatte fra blant annet politi, NAV, barneverntjeneste, helsestasjon, rus og psykisk helse og kultur tar over ungdomsgruppa for dagen.

Vi har hvert år relevante temaer. Disse kan variere fra år til år. I 2021 var temaene seksuell helse, rus, trafikk og sosiale medier.  
Tiltaket er støttet med midler fra LIONS.

 

Rusforebyggende arbeid

Det arrangeres egne foreldremøter for foresatte på ungdomsskolen der vi snakker om rus. Vi har mest fokus på alkohol og cannabis, da dette er de rusmidlene ungdom bruker oftest. Vi ønsker med dette å gi foreldrene litt faktainformasjon om konsekvenser av rusbruk og hvilke tegn og symptomer de kan se etter. Vi er også opptatt av å formidle hvor viktige foreldrene er for ungdommen sin, noe man ser i ungdataundersøkelsene (spørreundersøkelser for ungdom på ungdomsskole og vgs.). 

Radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Radikalisering er en prosess som kan føre til voldelig ekstremisme. Med voldelig ekstremisme menes at personer og organisasjoner er villige til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål. Den voldelige ekstremismen kan være relatert til både høyreekstremisme, venstreekstremisme, og religiøs ekstremisme.

Det er viktig å øke bevisstheten og kunnskapen vår om hvordan faren for radikalisering og voldelig ekstremisme kan reduseres. Vi ønsker å være i forkant, og å gripe inn tidlig med tiltak. Dette er like viktig i alt forebyggende arbeid.

Innlandet politidistrikt jobber sammen med kommunene om å forebygge radikalisering. Gausdal kommune har rutiner når det gjelder radikalisering og ekstremisme.

Den kommunale radikaliseringskontakten skal kontaktes ved bekymring for personer som ytrer ekstreme holdninger eller på annen måte skaper bekymring i forhold til hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. Man vil da få veiledning og bistand til hvordan man skal håndtere en aktuell sak/problemstilling.

Hvis du får opplysninger eller mistanke om planlegging av voldelig ekstremisme skal politiet kontaktes. Også ved informasjon om utreise av fremmedkrigere.

 

Kontaktopplysninger:

Innlandet politidistrikt: 02800.

Kommunal radikaliseringskontakt:
Øydis Uthberg tlf. 950 37 719