Med UngINN gjør Innlandet fylkeskommune det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Innlandet. De jobber med å lage nye avtaler, slik at UngINN skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Les mer om UngINN, rabattene og bestilling av rabattkortet her.