PLANDOKUMENTER:

Kommuneplanens arealdel finner du her (Lenke til GloKart)

Plankartet finner du via linken til geoinnsyn ovenfor. Øvrige plandokumenter er tilgjengelig både i GloKart og nedenfor:

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser og retningslinjer
Konsekvensutredning
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Tegnforklaring

Tematiske kart

Utsnittt for bedre lesbarhet.

Espedalsvatnet
Follebu
Forset
Svingvoll