Helsetjenestene samarbeider om å gi helhetlig oppfølging, støtte og veiledning fra svangerskapets start, gjennom småbarns- og skolebarnsfasen og videre inn i ungdoms- og tidlig voksen alder. Tjenestens formål er å bidra å skape et godt oppvekstmiljø for barn gjennom tilbud om foreldreveiledning og faste barnekontroller.