Foreldresamarbeid i barnehagene i Gausdal

FAU -foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrerådet, som består av alle foreldre i barnehagen, har valgt et arbeidsutvalg bestående av 2 valgte representanter fra hver av de 5 avdelingene , 10 personer.

Foreldrenes arbeidsutvalg velges på første foreldremøte.

 

                             

Navn.   Tlf.                     E-post
I    
     
     
     
     
     
     
     
     

   

 

SU - Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget består av representanter fra FAU ( som oftest leder og nestleder), en ansatt representant og styrer.

 

 

FAU representanter Tlf.: E-post