Tilbudet om åpen hall varer fra uke 42 (etter høstferie) og ut april måned. 

Midler fra sparebankstiftelsen brukes til innkjøp av utstyr. 

Tilbudet er for alle skolebarn- og ungdom opp til 18 år, hver onsdag (unntatt helligdager og skoleferier). 

Fra kl. 18-1930 er hallen åpen for 1.- 7 klasse. Fra kl. 1930-2100 er hallen åpen for 7. klasse og oppover. 7.klasse kan selv velge hvilken gruppe de vil være med på. 

På barnegruppen er det foreldre som tilrettelegger for aktiviteter. Barna som deltar må ha med seg en voksen. En voksen kan være ansvarlig for inntil 10 barn. Her er det bare å møte opp og bli med på lek! 

På ungdomsgruppen er det ungdomsklubben som er ansvarlig. Her er det også egne aktivitetsledere som er i hallen. 

Utstyr merket med “åpen hall" kan brukes. F.eks. air-track, ulike elementer til å bygge hinderløype og baller. Alt dette finnes på lageret i flerbrukshallen. Her er det fritt fram for hva du vil være med på. 

Tilbudet er gratis og krever ingen registrering. Les mer på facebooksiden “Åpen Hall i Gausdal”  her.