I Helse og Mestring ønsker vi å ha en god dialog med brukerne av våre tjenester. Brukerrådet er en viktig del av dette samarbeidet.

 

Brukerrådet skal gi råd vedrørende tjenestenes kvalitet og innhold, men ikke drøfte saker som omhandler enkeltindivid.

 

Brukerrådet på Forsettunet består av:

  • Mona Østensen Kleiven, Nestleder. Telefon 90 22 24 32
  • Marit Hårstad, Telefon 91 88 83 12
  • Marit Rundtom Telefon 91 74 96 30
  • Steinar Haugen Telefon 91 65 25 64
  • Sølvi Grimstad Teng, Telefon 41 65 43 48