Hvem kan få en fritidskontakt fra barneverntjenesten?

Barn og ungdom som trenger ekstra voksenhjelp for å kunne delta i ulike aktiviteter på fritiden kan få en fritidskontakt.
Det er et mål at barnet/ungdommen skal få brukt sine evner til å utfolde seg i ulike aktiviteter utenom skole og barnehage. Det er viktig for alle mennesker å kjenne på at vi kan mestre ulike livssituasjoner og bli kjent med nye mennesker og miljøer. Dette kan øves på ved å ha en fritidskontakt. 

Hva gjør en fritidskontakt?

Som fritidskontakt kan du jobbe med et barn/ungdom eller som leder for en liten gruppe på to eller tre. Noen ganger kan fritidskontakten også bli kalt støttekontakt, aktivitetskontakt, leksehjelp, treningskompis eller treningskontakt. Omfanget på et oppdrag kan variere i timeantall, men i gjennomsnitt ligger det mellom 3-5 timer per uke. En fritidskontakt har som oppdrag å være en god rollemodell.

Kan jeg bli fritidskontakt?

Du bør ha fylt 18 år for å være fritidskontakt, og gjerne disponere bil. Men, noen ganger kan du være litt yngre, og det er ingen aldergrense oppover. Du bør kunne binde deg for minst ett års oppdrag som fritidskontakt.

Noen viktige evner du bør ha er: 

  • god samarbeidsevne
  • respekt for andre mennesker
  • overskudd til å gi av deg selv
  • like å være sammen med andre
  • klare å sette grenser for andre

Å være fritidskontakt skal være givende og hyggelig, samtidig som det er viktig at tilbudet til barnet/ungdommen er hensiktsmessig og forsvarlig.

Vi er alltid på utkikk etter nye fritidskontakter. Det er ikke sikkert at vi har et oppdrag for degmed en gang, men da kan du stå på vår liste over godkjente fritidskontakter. Ulike barn og unge trenger ulike fritidskontakter :-)

Hva gjør jeg hvis jeg vil bli fritidskontakt?

Hvis du har lyst til å bli vurdert som fritidskontakt, ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 61224400. Du kan også sende en liten søknad med noen ord om seg selv til Øyer og Gausdal barneverntjeneste. Bruk gjerne e-Dialog her for å sende sikkert, digitalt til oss.