Om barnehagen

Fjerdum barnehage ligger 1 km nord for kommunesenteret i Gausdal, Segalstad Bru, mot Skei.

Vi har kort vei til Lillehammer, Skei, Gausdal vestfjell og gangavstand til mange av bygdas tilbud som biblioteket, Linflåa idrettsplass osv.

Barnehagen har et stort og variert uteområde samt at vi benytter oss mye av nærmiljøet både sommer og vinter. På vinteren har vi oppkjørte løyper på jordet rett vedsiden av barnehagen.

Pedagogiske fokusområder for 2018 - 2019 er:

  • Gausdalsmodellen – motorikk, bevegelse, læring og helse
  • Barns medvirkning og trivsel
  • Språk og språkmiljøer
  • LEK og lekemiljøer

Fjerdum barnehage er nå en 5 avdelings barnehage med inntil 90 plasser.

Les vår velkomsthefte her.

Visjon for Fjerdum barnehage:

Vi i Fjerdum barnehage vil gjennom engasjement og humor skape et godt felleskap for alle.