Det legges vekt på at blivende foreldre skal bli kjent med hverandre og det settes av tid til spørsmål og samtale.

Tid:
tirsdag  07.06.2022 kl. 17.30 - 20:00

Sted:
Helsestasjonen, Segalstad Bru

Vi har fokus på tema som:

Temaer på kurset er

  • Praktisk informasjon og råd for fødsel og den første tiden etterpå
  • Amming
  • Foreldrerollen
  • Samspill foreldre-barn

Jordmor og helsesykepleier holder kurset.

Påmelding: Tlf.: 908 85 651  innen fredag 3. juni 2022..