Kommunestyret
31.03.2022 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
PRESENTASJJON ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2021.PPTX
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2022 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 31.03.2022 Vis (1) Vis
18/2022 ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2021 Vis (1) Vis
19/2022 DETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - VEDTAK Vis (10) Vis Vis (2)
20/2022 UTBYGGINGSAVTALE KJOSLIA 4 Vis (1) Vis Vis (1)
21/2022 UTBYGGINGSAVTALE - SETERLYKKJA (DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM SETER M.M.) Vis (1) Vis Vis (1)
22/2022 DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - VEDTAK ETTER KLAGEBEHANDLING Vis (3) Vis Vis (9)
23/2022 DELEGERING AV MOTORFERDSELSAKER I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
24/2022 SALG AV TILLEGGSAREAL TIL APARTA EIENDOM AS. Vis Vis (1)
25/2022 EIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED STANGE ENERGI AS Vis (3) Vis Vis (1)
26/2022 TEMAMELDING 2021 FRIVILLIGSENTRALEN Vis (1) Vis
27/2022 OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I GAUSDAL KOMMUNE Vis Vis (1)
28/2022 INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024- 2027 Vis (2) Vis Vis (1)
29/2022 UTVIKLINGSPLAN 2022 TIL 2039 SYKEHUSET INNLANDET - HØRING Vis (2) Vis Vis (1)
30/2022 OPPROP "NORGE TRENGER BONDEN" Vis Vis (4)
31/2022 GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA KARSTEN VEDEL JOHANSEN FRA MDG Vis Vis (5)