Kommunestyret
31.03.2022 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
Ikon for filtype pdfPRESENTASJJON ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2021.PPTX
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2022 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 31.03.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
18/2022 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
19/2022 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - VEDTAK Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
20/2022 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE KJOSLIA 4 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2022 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE - SETERLYKKJA (DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM SETER M.M.) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
22/2022 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - VEDTAK ETTER KLAGEBEHANDLING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
23/2022 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MOTORFERDSELSAKER I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
24/2022 Ikon for filtype pdfSALG AV TILLEGGSAREAL TIL APARTA EIENDOM AS. Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
25/2022 Ikon for filtype pdfEIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED STANGE ENERGI AS Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2022 Ikon for filtype pdfTEMAMELDING 2021 FRIVILLIGSENTRALEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
27/2022 Ikon for filtype pdfOM BOSETTING AV FLYKTNINGER I GAUSDAL KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2022 Ikon for filtype pdfINNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024- 2027 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2022 Ikon for filtype pdfUTVIKLINGSPLAN 2022 TIL 2039 SYKEHUSET INNLANDET - HØRING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
30/2022 Ikon for filtype pdfOPPROP "NORGE TRENGER BONDEN" Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
31/2022 Ikon for filtype pdfGRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA KARSTEN VEDEL JOHANSEN FRA MDG Ikon for filtype pdfVis Vis (5)