Mandat:

  •  Politisk redaksjonskomite skal arbeide med innholdet i kommuneplanens samfunnsdel, inkludert ambisjonsnivået/inndelingen/språket. Rammen er det vedtatte planprogrammet. Komiteen vil blant annet få materiale / tekstutkast fra de administrative fagmiljøene som et utgangspunkt for sitt arbeid. 
  • Politisk redaksjonskomite legger til rette for, og bidrar til et godt politisk eierskap for revidering av kommuneplanens samfunnsdel, - inn mot partiene sine, inn mot kommunestyret, og på aktuelle innbyggermedvirkningsarenaer. 
  •  Politisk redaksjonskomite har et politisk blikk på den røde tråden mellom kommunens samfunnsdel og handlings- og økonomiplanen.
  • Politisk redaksjonskomite planlegger dialogseminaret sammen med ordfører, der kommuneplanens samfunnsdel er et hovedtema

 

Medlemmer:

Fra Senterpartiet: Einar Einstad
Fra Arbeiderpartiet: Hans Oddvar Høistad
Fra Bygdalista: Randi Noreng
Fra MDG: Inge Bugge Knudsen
Fra Tverrpolitisk liste: Stig Melbø

Sak 35/2020 Kommuneplanens samfunnsdel - Opprettelse av politisk redaksjonskomité kan du lese her.