N.K.S veiledningssenter for pårørende tilbyr pårørendekaffe, mestringskurs og samtaler med mer. 

Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgiving for unge mellom 14 og som har foreldre med rusproblemer

Landsforeningen for pårørende er en frivillig brukerorganisasjon som er en en støttespiller og et nettverk for pårørende til psykisk syke.

Pårørendesenteret har egen nettside.

Nasjonal pårørendeveileder