Enhetens primæroppgave er å gi oppfølging, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt for enheten, herunder gjennomføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår.

Kontaktperson for den nye rådgivende enheten blir Tine Andersen; tel: 960 12 521
e-post: tine.andersen@gausdal.kommune.no

Rus- og psykisk helsetjeneste også kan kontaktes hvis Tine Andersen ikke er tilgjengelig.
Avdelingsleder: Tone B Madssveen tel: 95761326
Fagansvarlig: Anita Rønningen tel: 48240601