Foreldresamarbeid i barnehagene i Gausdal

Foreldreutvalget

Velges på høstens første foreldremøte.

Samarbeidsutvalget

Velges på høstens første foreldremøte.