Hvordan foregår veiledningen?

Nyankomne flyktninger står overfor mange utfordringer i møte med en norsk bolig og et norsk boligmarked. Det kan være utfordringer knyttet til det å bo i norsk klima med behov for fyring og lufting, eller for de som har kommet lengre i boligkarrieren, og som trenger veiledning knytt til rettigheter og plikter som leier eller eier av bolig.

Gausdal kommune har egne interne sjekklister- og rutiner ved bosetting, for å ivareta kontinuitet og likhet i bosettingsarbeidet. Praktisk veiledning knyttet til boforhold gjennomgås første gang ved innflytting, og tatt opp igjen seinere dersom behovet skulle melde seg. Flyktningetjenesten i Gausdal har fokus på at flyktningene skal så raskt som mulig bli selvstendige i boligmarkedet.

Tema knyttet til boveiledning

 

 • Rettigheter og plikter som leietaker
 • Forsikring
 • Renhold i hjemmet
 • Kildesortering og avfallshåndtering
 • Bruk av hvitevarer og andre elektriske produkter i hjemmet
 • Fukt og utlufting
 • Hygiene
 • Strømabonnement, måling og utgifter
 • Sikkerhet og trygghet i hjemmet
 • Brannvern og el-sikkerhet
 • Post
 • Naboskap og bomiljø