Hvem kan få tjenesten

 • Personer som trenger nødvendig helsehjelp i eget hjem på grunn av sykdom og/eller redusert funksjonsevne.
 • Personer med kortvarig eller langvarig funksjonssvikt.
 • Personer som trenger hjelp, støtte og veiledning i forhold til personlig stell og pleie, støttesamtale, hjelp til ulike behandlingsmessige prosedyrer, administrering av medisiner, tilsyn, oppfølging og observasjon med mer.
 • Personer med behov for akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Tjenestetilbud

Tjenestemottaker har rett til et verdig og faglig forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Det gis nødvendig helsehjelp dersom du ikke kan ivareta dette selv, eller har pårørende eller andre som har anledning til å bistå deg.

Tjenesten omfatter

 • Stell, hjelp til dusj.
 • Sårbehandling.
 • Hjelp med måltider.
 • Administrering av medisiner/legemidler. 
 • Oppfølging av medisinske og pleiemessige prosedyrer.
 • Tilsyn, oppfølging og observasjon.
 • Omsorg ved livets slutt.

Tjenesten omfatter ikke

 • Oppgaver du kan utføre selv.
 • Hårstell og fotpleie.
 • Følge til lege, tannlege eller andre undersøkelser/behandlinger med medisinsk indikasjon, unntaksvis der følge av pårørende eller frivilligsentral er utelukket.
 • Følge til frisør, fotpleier uten medisinsk indikasjon, og liknende.
 • Følge til bank, post, innkjøp av klær etc.
 • Sårskift, dersom du selv kan komme deg til fastlegen.
 • Håndtering av medisiner/legemidler, dersom du klarer dette selv. Privat multidoseavtale med apotek anbefales.
 • Oppvask.