Hjemmetjenesten i Gausdal har lokaler i kommunehuset på Segalstad Bru og består av:

  • Bofellesskap Forset
  • Bofellesskap Follebu
  • Hjemmesykepleien
  • Hjemmehjelp (Praktisk bistand)
  • Kreftkoordinator
  • Hverdagsrehabilitering

På grunn av den generelle smittesituasjonen i samfunnet ift med COVID-19 så tar personalet sine forhåndsregler og benytter munnbind ved pasientkontakt.