Formannskapet
21.09.2022 kl. 09:00 - 00:00
Møterom Skeikampen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.09.2022
SAMLET SAKSFREMSTILLING - OM "KAFÉLOKALENE" I KOMMUNEHUSET
SAMLET SAKSFREMSTILLING - OM "KAFÉLOKALENE" I KOMMUNEHUSET
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.09.2022
FS 21-09-2022 REVISJON AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL.PDF
PRESENTASJON I FORMANNSKAPET 2109 LANDBRUKSSTØTTE
KAFELOKALENE I KOMMUNEHUSET PRESENTASJON I FORMANNSKAPET 2109
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
49/2022 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 21.09.2022 Vis (6) Vis
50/2022 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV VALGDAG(ER), STEMMEKRETSER, STEMMETIDER OG DELEGERING TIL VSTYRET Vis
51/2022 NY ORGANISERING AV IUA OPPLAND Vis (2) Vis
52/2022 INTERKOMMUNALT FACT-TEAM I ORDINÆR DRIFT FRA 2023 Vis Vis (3)
53/2022 BIDRAG TIL T -AKSJONEN 2022 Vis (1) Vis
54/2022 KARTLEGGING AV AREALER FOR BOLIGBYGGING Vis (3) Vis Vis (1)
55/2022 HØRING AV REVISJONSDOKUMENT FOR REGULERINGSKONSESJONEN FOR RAUA- OG ROPPAVASSDRAGENE Vis (2) Vis Vis (2)
56/2022 UTBYGGINGSAVTALE ROASETER HYTTEOMRÅDE Vis (1) Vis
57/2022 FESTEAVGIFTER - OPPLYSNINGSVESENETS FOND (OVF)  (Unntatt offentlighet ofl §23)
58/2022 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - VM I VINTERTRIATLON Vis (4) Vis