Deltakelse i fritidsaktiviteter

Samleside for støtteordninger for deltakelse i fritidsaktiviteter

https://stotte.ungfritid.no

 

Gjensidigestiftelsen

Søknadsfrist 1. mars og 1. september kl 16.00.

Gjensidigestiftelsen har fire formål

  • Utdele midler til samfunnsnyttige tiltak
  • Ha et langsiktig eierskap i Gjensidige Forsikring ASA
  • Videreformidle aksjeutbytte fra Gjensidige til kundene
  • Oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen

Les om ordningen her: https://www.gjensidigestiftelsen.no/

Sparebankstiftelsen

Søknadsfristene er: 1. april, 1. september og 1. desember.

Du kan søke støtte til tiltak for barn og unge på Østlandet, innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer her: 

https://www.sparebankstiftelsen.no

 

 

Tilskudd.no

Oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner finner du på denne siden: 

 

https://tilskudd.dfo.no/

Zuccarellostiftelsen

Stiftelsen skal aktivt bidra til å bekjempe utenforskap blant barn og unge ved å gi flere muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet. Det er to søknadsfrister i løpet av året, og søknader behandles grundig i samarbeid mellom administrasjonen og stiftelsens styre. Midler tildeles både enkeltindivider og familier, samt organisasjoner som idrettslag, klubber og andre frivillige initiativ. Felles for alle tildelinger er et ønske om å redusere utenforskap og gi flere barn og unge muligheten til å delta i gleden, mestringen og utviklingen idrett og fysisk aktivitet gir. Les mer om ordningen her: 

https://zuccarellostiftelsen.no/