I testamentet er det fastlagt statuetter om at det skal opprettes en stiftelse som skal ledes av et styre på tre medlemmer som skal oppnevnes av oppvekst- og kultursjefen i kommunen. I og med at den stillingen ikke lenger er i organisasjon har rådmannen oppnevnt styret som består av Edel Klaape-Aasdal (leder), Anette Musdalslien og Rita Kampesveen Gudbrandsen.

Stiftelsens formål er ved utdeling av midler å fremme vekst og utvikling av sang og musikk­livet i Follebu krets med særlig vekt på barn og unge. Midler kan tildeles personer, lag og foreninger samt offentlige institusjoner, skoler etc. I og med at det ikke lenger er særlig mye sang- og musikkaktiviteter som bare er knyttet il Follebu, tolkes statuttene slik at midler kan tildeles lag, foreninger, institusjoner etc. som har medlemmer/elever  som er bosatt i Follebu. Enkeltpersoner som søker må også være bosatt i Follebu.

Stiftelsen deler ut midler annethvert år - 2021,2023,2025 osv.

Søknaden skrives på eget søknadsskjema og sendes: Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksens legat, v/ Edel Klaape-Aasdal , Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller bruk epost: 
edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no

Vedtekter for stiftelsen
Last ned søknadsskjema her