Midlene kan tildeles følgende formål:

 • Støtte til arrangementer i Gausdal i regi av lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til et lag eller forening som skal delta i et arrangement i en annen kommune.
 • ​Tilskudd til innkjøp av utstyr til lag og foreninger. Det forutsettes at det er søkt om midler i andre støtteordninger først.


Midlene tildeles på følgende vilkår: 

 • Lag/foreninger som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. 
 • Arrangementer som får tilskudd, skal være rusfrie. 
 • Tildelt arrangementstilskudd må tilbakebetales hvis arrangementet avlyses. 
 • Det gis ikke støtte til private arrangementer. 
 • Dokumentasjon på benyttede midler må kunne fremlegges ved forespørsel. 

Søknadsfrister
Det fastsettes 4 søknadsfrister pr. år:

 • 1. februar
 • 1. mai
 • 1. august 
 • 1. november.


Hvordan søke?
Klikk her for å registrere ditt lag/organisasjon og send oss en søknad