Skolefritidsordning   4 - 5 dager pr uka

     Kr. 2722 pr. mnd

Skolefritidsordning   1 - 3 dager i uken

Kr. 1993 pr. mnd

Skolefritidsordning, timesats

Kr.    91  pr. time

Blir barna hentet etter stengetid kl 16.30, 

faktureres det pr påbegynt halvtime

 Kr.  425              

Søskenmoderasjon skolefritidsordning, uansett antall

 50 %             

Kost skolefritidsordning,  4 - 5 dager pr uke

Kr.  336  pr. mnd

Kost skolefritidsordning,  1 - 3 dager i uken

Kr.  202  pr. mnd