Fredag 27.03.2020

Kl 17.00 Nytt telefonnummer - kontakttelefon for barn og unge
På grunn av stor pågang på koronatelefonen for unge har man sett seg nødt til å bytte til et annet telefonnummer.
Det nye telefonnummeret er 94 87 98 95

Det oppfordres for øvrig om å sende sms på enkle spørsmål, da det trolig vil senke terskelen for å henvende seg.

Det er kommunene i Midt-Gudbrandsdal som har etablert denne i samarbeid med Fylkesmannen.

Kl. 14.00 Koronatelefonen stengt i helga
Koronatelefonen er åpen til kl 15.30 i dag, og har stengt i helgen pga. mindre trafikk enn tidligere. 
Dersom du har noe du lurer på er telefonen åpen fra 08.00 - 15.30 fra mandag i neste uke. 

Dersom det er noe som ikke kan vente til mandag er det bare å ta kontakt med legevakt på 116 117

Kl.12.00  Er du eller noen du kjenner litt ensom om dagen?

Frivilligsentralen kan tilby telefonvenner.Les mer.

Kl 08.30 Hygienetiltak for lokalt næringsliv og for deg som er kunde
Mange bedrifter lurer på hvordan de kan bidra til å hindre smittespredning. Kommuneoverlege Anders Brabrand kommer med gode råd.

Alle bedrifter i Gausdal skal, ihht. lokal forskrift, ha

1) godt synlige infoplakater (kan fås ved å ta kontakt med kommunen)
2) hånddesinfeksjon lett tilgjengelig for kunde

 

 

Torsdag 26.03.2020

Kl. 17.00 Både skriftlig og muntlig eksamen på 10.trinn er avlyst

Elever på 10.trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen.
I vitnemålet vil det stå at eksamen er avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til videregående opplæring. 

 

Onsdag 25.03.2020

En ny person har fått påvist koronasmitte. Det nå fem personer som har testet positivt i Gausdal.

Tirsdag 24.03.2020

Mandag 23.03.2020

Kl. 20.30 En ny person har testet positivt på koronavirus
Ytterligere en person har fått påvist koronavirus. Til sammen er det nå fire personer som har testet positivt i Gausdal.

Kl. 16.00 Ingen nye smitta er påvist i Gausdal

Kl. 16.00 Gausdal legesenter har tatt i bruk videokonsultasjon.
Dette er en trygg tjeneste med tanke på informasjonssikkerhet. Videokonsultasjon brukes fortrinnsvis for de problemstillingene som egner seg for det. Les mer

Kl. 13.00: FHI ber om at folk som mistenkter at de kan være koronasmittet registerer dette hos dem.

Dette kan bidra til at helsemyndighetene får bedre oversikt over utbredelsen av viruset. 
Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på Helsenorge.

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Folkehelseinstituttet publiserer oppdaterte tall, blant annet fra denne løsningen, på fhi.no fremover. Opplysningene kan også være aktuelle for fremtidig forskning.
Ved å melde fra, hjelper du Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Meld fra ved mistanke om koronavirus

Fredag 20.03.2020


Kl. 16.30 Informasjon fra NAV Lillehammer-Gausdal: Er du i en økonomisk nødsituasjon?

Hjelp i en nødsituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler er stønad til mat, livsnødvendige medisiner, midlertidig bolig, strømavstengning, etc.
Du kan ringe NAV Lillehammer-Gausdal på telefon 40 46 89 06.
(Telefonen er betjent man-fre kl. 08:00 – 15:00. På dette telefonnummeret besvares ikke andre spørsmål enn det som er knyttet til nødsituasjon) Les mer.

Kl. 16.30 Spørsmål om avkorting av eiendomsskatt og kommunale avgifter
Ut fra dagens regelverk mener Gausdal kommune at det ikke er grunnlag for å behandle søknader om avkorting av eiendomsskatt eller kommunale avgifter. Les mer
 
Kl. 15.30 Forbud mot opphold på fritidseiendommer
Regjeringen har innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Les mer
 
Kl. 15.30 God helg fra ordføreren Les mer

Torsdag 19.03.2020

Kl. 20.30 En ny person har testet positivt på koronavirus
Ytterligere en person har fått påvist koronavirus. Det er snakk om innenlands smitte, men foreløpig ikke klarlagt hvor smitten kommer ifra. Tilsammen er det nå tre personer som har testet positivt i Gausdal.

Kl. 18.00 Besøksforbud
På grunn av korona-utbruddet er det innført strenge restriksjoner for besøk på våre institusjoner og bofellesskap. Les mer

Kl. 09.00 Kontakt-telefon for barn og unge
Vi lever nå med en hverdag som er veldig annerledes for oss. Karantene, isolasjon og redsel for smitte kan slite på både voksne og barn. Barn i Gausdal og i hele Innlandet som er bekymra eller har spørsmål som følge av korona-krisen, kan ringe 948 79 895. Telefonen er åpen fra 08-18 på hverdager. Se mer om tilbudet her.

Kl. 12.00 Foreldrebetaling SFO og barnehage
Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Les mer