Fjerdum skole ligger ca.1 km nord for kommunesenteret etter Rv 254.  Skolen har 154 elever og totalt 28 ansatte. 

GUL AVDELING:    1.-2.trinn + SFO

GRØNN AVDELING:    3.-4.trinn

BLÅ AVDELING:    5.-7.trinn 

​RØD AVDELING:    Adminstrasjonen holder til i 2.etg. 

Elever som ikke skal leveres/hentes på SFO, slippes av/plukkes opp på snuplassen/droppsona langs Frydenlundveien ved gamle heisbua. Innkjøring vis a vis skolen. Levering på gartneritomta skjer via sørgående innkjøring til Frydenlund. Det er gjennomkjøring forbudt gjennom Frydenlund. Se infoskriv med kart

Fjerdum skole har fra 1.august 2022 nytt telefonnummer. Det er 61104920                                                                                                                             

Skolerute

Skoleruta for skoleåret 2022/2023  finner du her

 

 

                                                                 

Skoledagen

Skoledagen for elevene på Fjerdum skole er:

1.-7.trinn: 08.30-14.15

SFO har åpent 07.00-16.30

Trivselsregler

Ordensreglementet for gausdalsskolen finner du her 

Trivselsreglene for Fjerdum skole finner du her.

Aktivitetsplikt og handlingsplan for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Planen finner du her

Ansatte

 

ANSATTE VED FJERDUM SKOLE OG SFO

Trinn Ansatte
1. Tanja Nybråten
Tone Undheim Skogli
Monika Lindstrand
Reidun G. Kleiven
Idun Tarud
2. Monica Kjellsdatter Rødum
Karianne Hilmen
Stine Ring
Tatiana Ringen
Grethe Berntsen
3.

Mette S. Rundsveen
Ane Lundstein Skullerud
Anette Solbjørg
Ane Bratland
Mona Svalund
Tatiana Ringen

4. Sidsel Egner
Mari Kvisberg Haugen
Mona Svalund
Tatiana Ringen
Grethe Berntsen
5. Elin Gundersen
Robert Selbekk-Hansen
Mona Svalund
Grethe Berntsen
6. Elizabeth Wold
Line Løvmo
Ida Jacobsen
Tatiana Ringen
Daniel Inman
7. Almir Zunic
Kathrin Skjåk Teigum
Rønnaug Moe
Carl Jørgen Skullerud Bakke
Idun Tarud
Stine Ring
Hilde F.Slåen
Administrasjon  Hilde F.Slåen (rektor)
Stine Ring (inspektør)
Reidun G.Kleiven (SFOleder)
Kristin Bergseng (merkantil)
SFO Reidun G. Kleiven
Kristin Bergseng
Idun Tarud
Daniel Inman
Monika Lindstrand
PPT Live Tykket
Helseykepleier Sissel Knuts
Renhold Monika Konwinska
Elin Voldbakken
Hildegunn Rønningen
Ann Hovland (vikar)
Vaktmester Rune Opsalhagen

 

VISMA

Beskjeder sendes kontaktlærer og SFO via VISMA

Utleie

Det er mulig for lag og foreninger å leie gymsalen ved Fjerdum skole. Ta kontakt med Kristin Bergseng på tlf. 61104920, eller mail Kristin.Bergseng@gausdal.kommune.no

Det er også mulig for skolens elever å feire bursdagen sin i skolens utleiedel. Ta kontakt med Kristin Bergseng på tlf. 61104920, eller mail Kristin.Bergseng@gausdal.kommune.no

Reglement for utleie